Green Förvärvar Svensk Markservice

Green förvärvar Svensk Markservice.

Förvärvet omfattar samtliga utestående aktier i Svensk Markservice från Nalka och vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk Markservice ledningsgrupp. Förvärvet stärker Green Landscapings position i Sverige inom segmentet Grönyteskötsel och Landscaping. Betydande kundvärde skapas genom förvärvet i form av kostnadssynergier, ökad produktivitet samt stärkt lokal närvaro.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018.

Fram till att förvärvet slutförs fortsätter respektive verksamhet som vanligt i enlighet med befintliga avtal och arbetssätt.

Svensk Markservice är en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och landscapingtjänster i Sverige. Bolaget grundades 1991 och är en svensk leverantör av grönyteskötsel med närvaro i hela Sverige.

Frågor hänvisas till Johan Nordström, VD Green, tel: 070-108 74 20 och Carl-Fredrik Meijer, CFO Green, tel: 070-108 70 19.