GREEN och JE MARK

 

Green Landscaping AB och JE MARK har gått samman. Samgåendet innebär stora fördelar med större samlade resurser, kompetens och konkurrensfördelar på den regionala marknaden.

Det är med stor glädje och förväntan vi har gått samman med GREEN. Vi är säkra på att detta kommer att stärka våra respektive företag samtidigt , som kunderna kommer att få tillgång till ytterligare tjänster inom GREEN koncernen.

 

JE Mark blir en del av Green Landscaping

Från och med den 17 november ingår JE Mark & Anläggningsteknik AB (”JE Mark”) i Green-koncernen.

Samgåendet mellan Green Landscaping Group och JE Mark skapar goda förutsättningar att tillgodose kunders behov av kvalificerade tjänster både inom skötsel och anläggning av utemiljöer.

JE Mark kommer att drivas som ett fristående dotterbolag inom Green-koncernen med sitt eget namn och varumärke. Jan Eriksson, VD och huvudägare JE Mark, går in som delägare i Green och kommer att ingå i Greens ledning.

Ytterligare sju nyckelpersoner blir delägare i Green i samband med samgåendet.

 

 

Nuläge/bakgrund


Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom utemiljöbranschen.

Gruppen är verksam i stora delar av Sverige och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom skötsel, anläggning och expertuppdrag. Antalet anställda är cirka 650 och förväntad omsättning för 2017 är 850 Mkr.


JE Mark grundades 1998 av Jan Eriksson och har som verksamhetsidé specialiserat sig på finplanering och kvalificerade markentreprenader.

JE Mark utgår från Vallentuna norr om Stockholm men utför arbeten i hela Stor-Stockholmsregionen. Företaget består av 40 tillsvidareanställda. Förväntad omsättning för 2017 är 70 Mkr.

För både Green och JE Mark innebär samgåendet samordning gällande resurser, kompetens, kundrelationer och konkurrensfördelar i främst norra Stockholm.

Har du frågor om samgåendet?

Kontakta Jan Eriksson, VD JE Mark tel: 070-824 90 31 eller Johan Nordström, VD för Green Landscaping tel: 070-108 74 20

 

Nyheten i 6 punkter

 

  1. JE Mark blir del av Green Landscaping-koncernen
  2. Från och med den 17 november kommer JE Mark att vara ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group med sitt eget namn och varumärke
  3. Jan Eriksson, VD JE Mark, går samtidigt in som delägare i Green tillsammans med sju kollegor
  4. JE Mark kompletterar Greens och BEABs verksamhet i Region Öst genom stärkt kompetens, bland annat inom finplanering vilket kommer att skapa värde för alla kunder.
  5. Med samarbete inom affärer, leverans och resurser kan Green och JE Mark öka sin närvaro på den regionala marknaden och utveckla kundrelationerna.
  6. För JE Mark innebär det möjligheter att ta del av en större organisations resurser, kompetens och konkurrensfördelar.

Jan Eriksson, VD JE Mark.