Åkers Kanal Stadspark

 

I somras invigdes den nya stadsparken i Åkersberga. Nytt gångstråk från Hackstavägen och Norrut mot Slussön.

Under hösten har kompletterande arbeten utförts i anslutning till Stadsparken. Bilderna visar området.

 

Ingång till StadsparkenBrygga vid kanalen