Miljö

 

Miljöarbetet är integrerat i vårt projektledningssystem Byggsamordnaren. Miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001:2004.
Arbetsmiljömålen är en trivsam och säker arbetsplats för våra anställda. Kraven enligt gällande avtal skall vara tillgodosedda. Det interna arbetsklimatet skall vara öppet och hörsamma synpunkter från de anställda. Säkerhetsarbetet för att uppnå säker arbetsplats får ej hindras.
Miljöaspekter för den övergripande verksamheten är att vi i varje projekt identifierar eventuella miljörisker och på alla sätt försöker minimera eller undvika dessa.

 

Aspekter på miljöpåverkan :

Användning av kemiska ämnen
Transporter inom arbetsplatsen
Transporter till och från arbetsplatsen
Maskinanvändning
Källsortering av avfall.
Sortering av miljöskadligt avfall

 

I projektplanen identifieras riskerna för skadlig miljöpåverkan. Åtgärder bestäms sedan för att undvika negativ miljöpåverkan.

 

 

Kvalitetsarbete

 

Företagets kvalitetsarbete är integrerat i vårt Projektledningssystem , Byggsamordnaren.
I varje projekt upprättas projektplaner där kvalitet , miljö och arbetsmiljö är integrerat. Detta för att minska skadlig miljöpåverkan och för att eliminera arbetsskador. Kvalitetsarbetet är alltid med i planering och genomförande av våra projekt. För Projektet upprättas egenkontrollplan, som är anpassad till de speciella förutsättningar , som gäller detta projekt.
Eventuella avvikelser noteras i projektledningssystemet och bevakas och åtgärdas enligt erforderliga krav. Det personliga engagemanget från våra projektledare och personal i övrigt är ett riktmärke för vår verksamhet. Ett ledord i vår verksamhet är engagerade medarbetare och mycket nöjda kunder.