men at work yellow-2

Skötsel och Underhåll

JE MARK utför skötsel och underhåll av Utemiljöer.
Vi utför allt inom skötsel av Mark.
Efter anläggningen och färdigställandet av en ombyggnad eller nyanläggning, kommer en mycket viktig period i utvecklingen av anläggningen. Det är av största vikt att garantiskötseln utförs på ett riktigt och bra sätt för att anläggningen skall utvecklas enligt de mål som beställare och Landskapsarkitekt har satt upp.
Ofta ingår garantiskötsel i våra Anläggningsuppdrag , då är det naturligt att vi själva tar ansvar för skötseln av utförd anläggning med egen personal.
Vi utför skötsel åt Fastighetsbolag, kommuner, Byggföretag och Bostadsrättsföreningar.

 

I skötselavdelningen ingår också vinterunderhåll åt våra Beställare.

Stamgatan web