hill region yellow-large

Anläggning

JE MARK utför ett brett spektrum av tjänster inom Mark- och Anläggning.

 

Tillsammans med samarbetspartners utför vi stora entreprenader inom nyproduktion och ombyggnad.

Inom Anläggning utför vi:

- Finplanering vid nyproduktion av Bostäder och offentliga anläggningar
- Ombyggnad av Utemiljöer
- Schakt och dränering av husgrunder
- Service och reparationsarbeten av markutrustning och Lekredskap
- Mindre Betong- och grundläggningsarbeten
- Tillsammans med samarbetspartners utför vi tätskiktarbeten och reparation av gårdsbjälklag

 

Anläggning Damm gångväg web