notebook yellow-2

Projekteringar

I samarbete med Mark och Landskapsarkitekter utför JE MARK Projektering av Utemiljöer.

 

I större Projekt jobbar vi alltid med erfarna Landskapsarkitekter.
När det gäller mindre ombyggnader i befintliga miljöer eller tekniska lösningar i Utemiljön har vi kompetensen i företaget och utför Projekteringen själva.

Vi utför gärna Totalentreprenader, där vi tar ett totalansvar från Projektering och byggande till skötsel av anläggningen under garantitiden.

Trädgård1