Välkommen till JE Mark!     

     

                                                                   Stamgatan 1 web

 

 

Vår verksamhet.

J E Eriksson Mark och Anläggningsteknik AB erbjuder kunder inom Stockholms län, Projektering, Anläggning och Skötsel av mark. Vi hjälper dig med: Finplanering av Mark, Trädgårdsanläggningar, Projektering och utförande, Skötsel av Utemiljö, Isolering/Dränering av grunder, Vinterunderhåll, Grundläggningsarbeten och Betongarbeten.

Läs mer om våra verksamhetsområden genom att klicka på ikonerna nedan:

 

Projektering

Anläggning

Skötsel av mark

  
KONCERNINFORMATION
Green logo1 pos RGB
 
white_info.png

Nyheter

GREEN förvärvar Svensk Markservice
2018 okt 16

Green Förvärvar Svensk Markservice Green förvärvar Svensk Markservice. Förvärvet omfattar samtliga utestående aktier i Svensk Markservice från Nalka och vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk Markservice ledningsgrupp. Förvärvet stärker Green Landscapings position i Sverige inom segmentet Grönyteskötsel och Landscaping. Betydande kundvärde skapas genom förvärvet i form av kostnadssynergier, ökad produktivitet samt stärkt lokal närvaro. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018. Fram till att förvärvet slutförs fortsätter respektive verksamhet som vanligt i enlighet med befintliga avtal och arbetssätt. Svensk Markservice är en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och landscapingtjänster i Sverige. [ ... ]

Storkyrkan
2018 maj 25

Storkyrkan   JE Mark har fått uppdrag av svenska kyrkan att Radonsanera marken i anslutning till Kyrkan. Mycket iintressant uppdrag att jobba på mark som befolkades av våra förfäder redan på 1200 -talet. Arbetet pågår och beräknas avslutas under sommaren. Tekniken går ut på att skapa undertryck i marken, som medger avluftning av den radonhaltiga gasen.

GREEN och JE MARK
2017 nov 28

GREEN och JE MARK   Green Landscaping AB och JE MARK har gått samman. Samgåendet innebär stora fördelar med större samlade resurser, kompetens och konkurrensfördelar på den regionala marknaden. Det är med stor glädje och förväntan vi har gått samman med GREEN. Vi är säkra på att detta kommer att stärka våra respektive företag samtidigt , som kunderna kommer att få tillgång till ytterligare tjänster inom GREEN koncernen.   JE Mark blir en del av Green Landscaping Från och med den 17 november ingår JE Mark & Anläggningsteknik AB (”JE Mark”) i Green-koncernen. Samgåendet mellan Green Landscaping Group och JE Mark skapar goda förutsättningar att tillgodose kunders behov av kvalificerade tjänster både inom skötsel och anläggning av utemiljöer. JE Mark kommer att drivas som ett frist&arin [ ... ]

 Certifikat Sveriges guldbolag

 

Värdecertifikat l

AAA Certifikat

 

aaa certifikat